OVER ONS

eten

Over ons

Onze vrijwilligers staan in voor het beheer van de gebouwen en de verbouwingen, de verhuring en het onderhoud van het vakantiehuis. Zij runnen de boerderij en nemen heel wat praktische klussen op zich. Zij zetten zich vooral in voor de bewoners, om hen te begeleiden en te ondersteunen, hen te helpen bij administratieve taken, bij de organisatie van hun dagelijks leven en bij het onderhouden van hun sociale contacten.

Via Porta biedt ook ondersteuning en samenhorigheid aan al onze vrijwilligers, met regelmatige samenkomsten om ervaringen uit te wisselen. We kiezen expliciet voor een transparant bestuur, waarbij de vrijwilligers actief betrokken worden. In een visietekst lichten we toe hoe we werken. We gaan ervan uit dat huisvesting cruciaal is om aan de armoede te ontsnappen.

  • We kiezen voor verschillende woonvormen, aangepast aan de noden van onze huurders.
  • We werken samen met partners die instaan voor de verhuring van de woningen en de begeleiding van de huurders.
  • We bieden ook betaalbare vakanties aan onze huurders en andere kwetsbare groepen.

Via Porta hanteert de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als kader om binnen te werken. Onze werking zet zich in voor de strijd tegen armoede, draagt bij aan meer duurzame steden en gemeenschappen, helpt de ongelijkheid in de wereld te verminderen, werkt mee aan een inclusieve samenleving, en kiest voor duurzame landbouw.

Onze partners

Via Porta werkt samen met sociaal verhuurkantoor Baita om haar woningen in Brussel te verhuren. Daardoor blijven de huurprijzen betaalbaar voor de bewoners. Die krijgen ook de nodige ondersteuning van professionele diensten of vrijwilligers.

Andere partners zijn:

  • de Overmolen vzw, om ervoor te zorgen dat onze bewoners een zinvolle dagbesteding hebben, een opleiding kunnen volgen of passend werk vinden.
  • CAW Brussel
  • De Welvaartkapoen
  • Pag-Asa
  • De Goede Bijstandsparochie
  • Hubbie
  • Het OCMW

De vrijwilligers begeleiden en ondersteunen de bewoners en helpen hen bij administratieve taken, bij de organisatie van hun dagelijks leven en bij het onderhouden van sociale contacten.